Knauf Firewin

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Knauf Politika privatnosti 

Zaštita ličnih podataka je od najveće važnosti za Knauf. Stoga, želimo da vas obavijestima o načinu na koji štitimo vašu privatnost kada nam pružate vaše  lične podatke i o načinu na koji vi dobijate informacije o podacima koje sta nam dostavili. Naravno, mi se usaglašavamo sa zakonskim odredbama o zaštiti ličnih podataka u skladu sa zakonom Savezne Republike Njemačke i obavezujemo se pozivanjem na iste na odgovorno rukovanje vašim podacima. 

Prikupljanje podataka vezanih za upotrebu

Kada pristupate našem web sajtu, automatski se prikupljaju sledeće opšte tehničke informacije: tip web pretraživača, operativni sistem koji se koristi, naziv domena vašeg provajdera internet servisa i slične informacije. Ovo obuhvata samo one informacije koje ne dozvoljavaju da se izvuku bilo kakvi zaključci u pogledu vaše ličnosti. Ovo prikupljanje i skladištenje podataka se može opozvati u bilo kom trenutku sa trenutnim stupanjem na snagu. 

Prikupljanje ličnih podataka

U slučaju da se na našem web sajtu zatraži od vas da date lične informacije poput imena i prezimena, adrese ili broja telefona, upotreba ovih informacija podleže posebnim odredbama i zahtijeva vašu prethodnu izdatu pismenu saglasnost. Ova saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku sa trenutnim stupanjem na snagu. 
Mi koristimo vaše lične podatke u skladu sa zakonskim odredbama isključivo u svrhe tehničke administracije web sajta, mendažmenta klijenata, ispitivanja proizvoda i marketinga u za to potrebnom nivou.
Vaši podaci se prenose samo kompanijama u okviru Knauf Grupe i trgovcima, zanatlijama i preduzetnicima sa kojima Knauf sarađuje. 

Upotreba kolačića

Radi prilagođenog dizajna i optimizacije ovog web sajta, mi prikupljamo i pohranjujemo anonimne podatke i kreiramo korisničke profile koristeći pseudonime pomoću tehnologije econda GmbH (ww.econda.de). U tu svrhu se mogu koristiti kolačići, koji omogućavaju prepoznavanje internet pretraživača. Korisnički profili se ne objedinjuju sa informacijama o nosiocu pseudonima bez izričite saglasnosti posjetioca. Naročito, IP adrese se odmah nakon prijema čine neprepoznatljivim, čime se onemogućava dodjela korisničkog profila IP adresi. Posjetioci ovog web sajta mogu u bilo kom trenutku opozvati ovo prikupljanje i pohranjivanje podataka sa trenutnim stupanjem na snagu. 

Sigurnost

Koristimo mnoštvo tehničkih i organizacionih sigurnosnih mjera kako bismo zaštitili vaše lične podatke od slučajnog ili namjernog manipulisanja, gubitka, uništenja ili pristupa od strane neovlaštenih osoba. 

Pravo na informacije

Mi ćemo vas, na zahtjev, bez odlaganja obavijestiti pismom shodno važećem zakonu, da li su i koji pohranjeni lični podaci vezani za vas. U slučaju da su pohranjeni netačni podaci unatoč našim najvećim naporima da budemo tačni i ažurni, mi ćemo ih ispraviti na vaš zahtjev. 

Ako imate pitanja vezana za zaštitu podataka i politiku privatnosti Knaufa molimo da nas u bilo kom trenutku kontaktirate na:


Popularno na vašem blogu


Proračunajte potrošnju sa našim

Kalkulator
  • Samo za Registrovane korisnike
  • Sračunajte praktičnu pokrivenost po l/m2
  • Sračunajte ukupnu količinu po l
Registrujte se BESPLATNO Prijavite se