Knauf Firewin

Deklarata e privatësisë

Politika e privatësisë së Knauf-it

Mbrotja e të dhënave personale ka një nga rëndësi të madhe për Knauf. Për këtë arsye, ne do të dëshironim tju bëjmë me dije se si ne mbrojmë privatësinë tuaj, kur ju na oftoni të dhënat përsonale dhe si ju merrni shëmbimin për atë cfare ju na keni ofruar. Në këtë çështje, ne sigurisht ndjekim në mënyrë rigoroze dispozitat ligjore për mbrotjen e të dhënave personale në përputhje me ligjin e Republikës Federale të Gjermansë dhe angazhohemi në përdorimin e përgjegjshëm të të dhënave tuaja.

Mbledhja e të dhënave të përdorimit

Informacioni i përgjithshëm teknik në vijim do të mblidhet automatikisht kur ju hyni në faqen e web-it; tipi i kërkimit në web; sistemi operativ i përdorur, emri i domain-it të shërbimit të tuaj të internetit dhe informacione të ngjashme. Kjo përfshin vetëm informacionin i cili nuk lejon të nxirret ndonjë konkluzion me personin tuaj. Mbledhja dhe ruajtja e këtyre të dhënave mund te revokohet në çdo kohë me efekt të menjëhershëm në të ardhmen.

Mbledhja e të dhënave personale

Në rast se ju pyeteni nga faqja jonë e web-it për të ofruar informacion personal si për shembull mbi emrin, adresën ose numrin e telefonit, përdorimi i këtij informacioni është subjekt i dispozitave të veçanta dhe kërkon miratimin tuaj paraprak me shkrim. Ky pranim mund të revokohet në çdo kohë me efekt të menjëhershëm në të ardhmen.

Ne i përdorimin të dhënat personale në përputhje me dispozitat ligjore për qëllime të administrimit teknik të faqes së web-it, për manaxhimin e klientit, për pyetsorë mbi produktit dhe për qëllime marketingu në masën e kërkuar.

Përdorimi i cookies

Për të pesonalizuar design-inin dhe optimizuar faqen ne mbledhim dhe ruajmë të dhëna anonime dhe krijojmë nëpërmjet teknologjisë së econda GmbH (ww.econda.de) profile përdoruesish që përdorin preudonime. Për këtë qëllim mund të përdoren cookies për të lejuar njohjen e një kërkuesi në internet. Profilet përdoruesish nuk bashkohen me informacionin rreth bartësit të preudonimit pa pranimin e shprehur më parë nga vizitori i faqes. Veçanërisht, adresat IP bëhen të panjohura menjëherë pas pranimit, duke e bërë të pamundur të çaktoni profile të përdoruesit në adresë IP. Vizitorët e kësaj faqe mund të revokojnë mledhjen e të dhënave dhe ruajtjen e tyre në çdo kohë me efekt të menjëhershëm në të ardhmen.

Siguria

Ne përdorim një teknikë të shumëllojshme dhe masa organizative sigurie për të mbrojtur të dhënat e juaj personale kundër manipulimeve të rastësishme osë të qëllimshme, kundër humbjeve, kundër prishjes së të dhënave ose të futjeve të personave të pa autorizuar.

E drejta e informimit

Sipas kërkesës në ju informojmë me letër pa asnjë vonesë sipas ligjit të në fuqi, në rast se dhe çfarë të dhënash përsonale janë ruajtur nga ne dhe pavarsisht përpjekjeve tona më të mira për të qenë të sakta dhe të aktualizuar, ne do ti korrigjojmë ato sipas kërkesës tuaj.

Për pyetje lidhur me mbrotjen e të dhënave dhe politikës së privatësisë të Knauf, ju lutem na kontaktoni në çdo kohë në:


Tendenca në blogun tonë


Llogarit konsumin me

Kalkulatori
  • Vetëm për përdoruesit e regjistruar
  • Kalkulo mbulimin teorik/praktik
  • Kalkulo konsumin total
Regjistrohu FALAS Hyr