Knauf Firewin

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Knauf politika privatnosti 

Zaštita ličnih podataka izuzetno je važna za Knauf. Stoga, želimo da vas obavestimo o načinu na koji štitimo vašu privatnost kada nam pružate vaše lične podatke i o načinu na koji dobijate informacije o podacima koje ste nam dostavili. Naravno, saglasni smo sa zakonskim odredbama o zaštiti ličnih podataka u skladu sa zakonom Savezne Republike Nemačke i obavezujemo se pozivanjem na iste za odgovorno rukovanje vašim podacima. 

Prikupljanje podataka

Kada pristupate našoj web stranici, automatski se prikupljaju sledeće opšte tehničke informacije: tip web pretraživača, operativni sistem koji se koristi, naziv domena vašeg internet provajdera i slične informacije. Ovo obuhvata samo one informacije koje ne dozvoljavaju da se izvuku bilo kakvi zaključci u pogledu vaše ličnosti. Ovo prikupljanje i skladištenje podataka se može opozvati u bilo kojem trenutku sa trenutnim stupanjem na snagu. 

Prikupljanje ličnih podataka

U slučaju da se na našoj web stranici od vas zatraže lični podaci poput imena i prezimena, adrese ili broja telefona, upotreba ovih informacija podleže posebnim odredbama i zahteva vašu prethodnu pismenu saglasnost. Ova saglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku sa trenutnim stupanjem na snagu. 
Koristimo vaše lične podatke u skladu sa zakonskim odredbama isključivo u svrhe tehničke administracije web stranice, menadžmenta klijenata, ispitivanja proizvoda i marketinga na za to potrebnom nivou.
Vaši podaci se prenose samo kompanijama u okviru Knauf Grupe i trgovcima, izvođačima i preduzetnicima sa kojima Knauf sarađuje. 

Upotreba kolačića

Radi prilagođenog dizajna i optimizacije ove web stranice,prikupljamo i čuvamo anonimne podatke i kreiramo korisničke profile koristeći pseudonime pomoću tehnologije econda GmbH (ww.econda.de). U tu svrhu, mogu se koristiti kolačići koji omogućavaju prepoznavanje internet pretraživača. Korisnički profili se ne objedinjuju sa informacijama o nosiocu pseudonima bez izričite saglasnosti posetioca. IP adrese koje se odmah nakon prijema čine neprepoznatljivim, čime se onemogućava dodela korisničkog profila IP adresi. Posetioci ove web stranice mogu u bilo kojem trenutku opozvati ovo prikupljanje i čuvanje podataka sa trenutnim stupanjem na snagu. 

Sigurnost

Koristimo mnoštvo tehničkih i organizacionihh sigurnosnih mera kako bismo zaštitili vaše lične podatke od slučajne ili namerne manipulacije, gubitka, uništenja ili pristupa od strane neovlaštenih osoba. 

Pravo na informacije

Mi ćemo vas, na zahtev i bez odlaganja, obavestiti pismenim putem shodno važećem zakonu, jesu li i koji su prikupljeni lični podaci vezani za vas. Uprkos našim najvećim naporima da budemo tačni i ažurni, mi ćemo ih ispraviti na vaš zahtev. 

Ako imate pitanja vezana za zaštitu podataka i politiku privatnosti Knaufa molimo da nas u bilo kom trenutku kontaktirate na:


Aktuelno na našem blogu


Izračunajte potrošnju sa našim

Kalkulatorom
  • Samo za registrovane korisnike
  • Izračunajte teoretski i praktičan utrošak materijala 
  • Izračunajte ukupan utrošak materijala
Registrujte se besplatno Ulogujte se