Knauf Firewin

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA

Ochrana osobných údajov spoločnosti Knauf

Ochrana osobných údajov je pre Knauf mimoriadne dôležitá. Preto by sme vás chceli informovať o tom, ako chránime vaše súkromie, keď nám poskytnete vaše osobné údaje a ako získate informácie o poskytnutých službách. Samozrejme dodržiavame zákonné ustanovenia o ochrane osobných údajov podliehajúce zákonu Slovenskej republiky  a zaväzujeme sa k týmto odkazom na zodpovedné zaobchdádzanie s vašimi údajmi.

Zhromažďovanie údajov súvisiacich s použíitím

Nasledujúce všeobecné technické informácie budú zhromaždené automaticky pri prístupe na webovú stránku: typ webového prehliadača, použitý operačný systém, názov domény vášho poskytovateľa internetových služieb a podobné informácie. Ide len o informácie, ktoré neumožňujú vyvodiť závery týkajúce sa vašej osoby.  Zhromažďovanie a ukladanie údajov je možné kedykoľvek zrušiť s okamžitou platnosťou pre budúcnosť.

Zhromažďovanie osobných údajov

V prípade, že ste požiadali o poskytnutie osobných informácií na  našej webovej stránke, ako je meno, adresa alebo telefónne číslo, použitie týchto informácií podlieha osobitým ustanoveniam a vyžaduje predchádzajúce písomné schválenie. Toto prijatie sa môže kedykoľvek zrušiť s okamžitým účinkom v budúcnosti.

Vaše osobné údaje používame v súlade s právnymi ustanoveniami iba na účely technickej správy webových stránok, riadenia zákazníkov, dotazovania o produktoch a marketingu v požadovanom rozsahu.

Použitie cookies

Na prispôsobenie návrhu a optimalizácie tejto webovej stránky zhromažďujeme a uchovávame anonymné údaje a pomocou užívateľských profilov econda GmbH (www.econda.de) vytvárame pomocou pseudonymov. Na tento účel je možné používať súbory cookie, ktoré umožňujú rozpoznať internetový prehliadač.  Profily používateľa nie sú zlúčené spolu s informáciami o nositeľovi pseudonymu bez výslovného súhlasu návštevníka. Najmä IP adresy sú bezprostredne po prijatí nepripravené, čo znemožňuje priradiť používateeľské profily k IP adrese. Návštevníci tejto webovej stránky môžu toto zhromažďovanie a ukladanie údajov kedykoľvek zrušiť s okamžitým účinkom pre budúcnosť.


Trendy na našom blogu


Kalkulácia spotreby s našim

Kalkulátor
  • Len pre registrovaných užívateľov
  • Vypočítajte si teoretické /praktické pokrytie
  • Vypočítajte celkovú spotrebu
Registrácia zadarmo Prihlásiť sa