Knauf Firewin

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защита на данните

Защитата на личните данни е от първостепенна важност Кнауф България ЕООД. Ето защо с настоящото Ви информираме за това как защитаваме личната Ви неприкосновеност, когато ни предоставяте личните си данни, както и за начините да получите информация относно данните, с които разполагаме. Спазвайки законовите разпоредби относно защитата на данните, нашата цел е да гарантираме отговорно боравене с Вашите данни чрез тази декларация за поверителност.

Събиране на данни, свързани с използването

Когато осъществявате достъп до уебсайтовете на Кнауф България ЕООД, автоматично се събира следната обща техническа информация: видът на интернет браузъра, използваната операционна система, името на домейна на Вашия доставчик на интернет услуги и други подобни. Става въпрос основно за информация, която не позволява правенето на изводи, отнасящи се до Вас като индивид. Имате право да възразите срещу това събиране и съхраняване на данни по всяко време и с действие занапред.

Събиране на лични данни

Ако на уебсайт на Кнауф България ЕООД от Вас се изисква да предоставите лична информация като име, адрес или телефонен номер, това може да стане само с предварителното Ви съгласие, като е предмет на специфични разпоредби. Можете писмено да оттеглите съгласието си по всяко време и с действие занапред: .
Съгласно законовите разпоредби използваме само тези данни, които са необходими в дадена ситуация, както е в следните случаи:

Заявки за контакт

Ако в рамките на заявка за контакт ни предоставите данните си, ние ще обработваме само тях – като например име, адрес, електронна поща и телефонен номер – с изричното Ви съгласие и доколкото се налага за целта. В тази връзка се нуждаем от данните Ви за обработване, координиране и препращане на Вашата заявка за контакт до съответния отдел на нашата компания, за да можем да се свържем с Вас и да отговорим на всички евентуални въпроси. Освен това обработваме личните Ви данни за целите на маркетинга и предоставянето на информация и консултации относно нашите системи и продукти, както и за да отговаряме на Вашите въпроси за тях. Можете писмено да оттеглите съгласието си по всяко време и с действие занапред: .

Маркетинг - събиране и обработка на данни

Вашите лични данни, съдържащи се в компанията на маркетингова база данни Кнауф България ЕООД (адрес на електронна поща, име, фамилия, служебен телефон, бизнес позиция, фирма / организация, адрес, град, пощенски код, държава), ще бъдат обработвани за маркетинг цели, които включват, следното:
• Директен маркетинг, включително препращане на електронна поща,
• Пазарни проучвания, проучвания;
• Организиране на събития (само ако сте регистрирани за събитието),
• Организиране на онлайн семинари (само ако сте регистрирани за семинар)
• Заредете приложения или информация от сайта
В случай че обработката на данни включва трансфер извън Република България, това ще бъде извършено в съответствие с приложимите разпоредби към момента на предаване на данните. 
Достъпът до вашата лична информация ще бъде осъществен от упълномощени служители и представители на Кнауф само до степента, необходима за постигане на целта, за която се събират личните данни. Също така членовете на Групата Кнауф ще имат достъп до лични данни.
Вашата лична информация може да бъде разкрита и на органите, които имат право на достъп до данни съгласно приложимите разпоредби.
Вашата лична информация ще бъде обработена, докато не оттеглите вашето съгласие или докато не бъде необходимо във връзка с описаните по-горе цели. Кнауф България ЕООД може да съхранява вашите лични данни до степен, необходима за доказване на съответствие с приложимите разпоредби.
Посочваме, че по всяко време имате право да изисквате достъп до личните си данни, да променяте или изтривате лични данни или да ограничавате правата за обработка и прехвърляне на данни или да подадете възражение срещу обработката. Освен това имате право да оттегляте съгласието си по всяко време или правото да получите копие от обработваните от вас лични данни. Можете да изпълнявате всички права, изброени в този параграф директно, като изпратите заявка до Оператора по електронна поща на следния адрес: .

Абонамент и прекратяване на абонамента за информационния бюлетин на Кнауф България ЕООД

Можете да поръчате информационния ни бюлетин на нашия уебсайт. Ще обработваме само тези лични данни, които сте ни предоставили в тази връзка, за тази цел и за които имаме Вашето съгласие. Бюлетинът на Кнауф България ЕООД Ви дава информация за нови продукти в областта на гипсокартонените плоскости, изолацията, строителните материали на химическа основа, както и строително оборудване. Ще получавате и редовна информация за бъдещи събития, текущи оферти и нови възможности за сваляне на информация. За целта Кнауф България ЕООД използва това, което е известно като метод на двойното потвърждаване: след регистрация ще получите имейл на посочения електронен адрес с искане за потвърждение на Вашето съгласие. Ще получавате информационния бюлетин само ако сте дали съгласие за това. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с действие занапред или в писмен вид до адреса на Групата Кнауф по-долу, или чрез връзката за прекратяване на абонамента в края на съответния бюлетин.

Използване на бисквитки

Използваме решения и технологии, предлагани от econda GmbH www.econda.de за записване и съхранение на анонимни данни, от които се създават потребителски профили под псевдоними с цел персонализиране и оптимизиране на нашия уебсайт. За тази цел могат да се използват бисквитки, които позволяват разпознаване на интернет браузър. Потребителските профили обаче не се обединяват по никакъв начин с данните, относно носителя на псевдонима, освен ако посетителят на уебсайта изрично не се съгласи с това. И по-специално – веднага след получаването им IP адресите стават неразпознаваеми, така че никой потребителски профил не може да се проследи до тях. Обработването се извършва въз основа на легитимен интерес от наша страна. Посетителите на този уебсайт могат да възразят тук срещу събирането и съхраняването на данни по всяко време и с действие занапред.

Използване на функциите за социално споделяне в контекста на социалните мрежи

Facebook

Този уебсайт използва функцията за социално споделяне („добавки“) на социалната мрежа Facebook.com, която се управлява от Facebook Inc., Пало Алто, САЩ („Facebook“). Добавките се обозначават с логото на Facebook.

Когато посещавате уебсайта ни, тези добавки първоначално са дезактивирани и няма да се активират, докато не използвате бутона, предвиден за целта. Чрез това активиране установявате връзка с Facebook и изразявате съгласието си за предаване на данни на Facebook. Ако сте влезли във Facebook, Facebook може да свърже посещението с профила Ви във Facebook. Ако натиснете съответния бутон, дадената информация директно ще се прехвърли от браузъра Ви към Facebook и ще бъде съхранена там.

Моля, вижте Политика за поверителност на Facebook за информация относно целта и обхвата на събирането на данни, по-нататъшното им обработване и използване от Facebook, както и за съответните Ваши права и възможности за настройки за защита на личните Ви данни.

Ако не желаете Facebook да събира данни за Вас чрез уебсайта ни, първо трябва да излезете от Facebook и след това да посетите нашия уебсайт.

YouTube

Този уебсайт използва видео платформата на YouTube, която се управлява от YouTube LLC, 901 Cherry Ave. Сан Бруно, Калифорния 94066, САЩ. YouTube е платформа, позволяваща възпроизвеждане на аудио и видео файлове. Когато посещавате която и да е страница на нашия уебсайт, интегрираният в него плейър за YouTube се свързва с YouTube, за да осигури техническото предаване на видео или аудио файла. Когато се свързвате с YouTube, данните се прехвърлят към платформата.

Моля, вижте Политиката за поверителност на Google за информация относно целта и обхвата на събирането на данни, по-нататъшното им обработване и използване от YouTube, както и за съответните Ваши права и възможности за настройки за защита на личните Ви данни.

Вашите права

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните имате право да получавате информация по всяко време за Вашите лични данни. В съответствие с приложимото право и в тридесет дневен срок от получаването на Вашето искане ще Ви уведомим писмено за това дали и кои Ваши лични данни обработваме. Можете да изпратите искането си в писмена форма на адреса, посочен по-долу или на следния имейл: .
Също така имате право да коригирате или изтриете всички лични данни, които сме събрали за Вас и които може да са непълни, неточни или неактуални. Имаме грижата да гарантираме, че във всеки един момент данните Ви се обработват само след дадено от Вас съгласие съобразно съответния регламент относно защитата на данните. Заличаването на личните Ви данни се извършва, ако оттеглите съгласието си, ако обработването на личните данни вече не е необходимо за изпълнение на целта, за която те са били първоначално съхранени, или ако личните данни са незаконно обработени.
Изключват се личните данни, които са необходими за счетоводни и деловодителски цели или са предмет на законоустановеното изискване за запазване. Освен това имате право да получавате данните си в структуриран, стандартен и машинно четим формат или да ги прехвърлите на трета страна. Не се колебайте да отправяте всякакви въпроси в тази връзка до .
Ако по Ваше мнение сме нарушили законите, приложими към защитата на данните, имате възможност да се свържете с нас на адрес: В противен случай имате право на обжалване пред надзорния орган.
С оглед защита на личната Ви неприкосновеност и сигурност си запазваме правото да проверим самоличността Ви предварително, преди да Ви изпратим информация по пощата или да предприемем съответната корекция или заличаване.

Сигурност

Използваме разнообразни технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим личните Ви данни от случайни или умишлени манипулации, загуби, унищожаване или достъп от неоправомощени лица.

Данни за контакт

Отговорността за обработването на лични данни, придобити чрез този уебсайт, се носи от Кнауф България ЕООД, ул.Ангелов връх 27, 1618 София, България . Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация по темата за защита на данните, моля, не се колебайте да се свържете с нашето длъжностно лице за защита на данните: Длъжностно лице за защита на данните на Кнауф България ЕООД; 1618 София, ул.Ангелов връх 27 .


Изчислете консумацията с нашия

Калкулатор
  • За регистрирани потребители
  • Изчислете практическото покритие
  • Изчислете общото количество
БЕЗПЛАТНА регистрация Вход