Knauf Firewin

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮOchrana osobních údajů společnosti Knauf

Ochrana osobních údajů je pro Knauf mimořádně důležitá. Proto bychom Vás chtěli informovat o tom, jak chráníme Vaše soukromí, když nám poskytnete Vaše osobní údaje a jak získáte informace o poskytnutých službách. Samozřejmě dodržujeme zákonná ustanovení o ochraně osobních údajů podléhající zákonu České republiky a zavazujeme se k těmto odkazům na zodpovědné zacházení s Vašimi údaji.

Shromažďování údajů souvisejících s užíváním

Následující obecné technické informace budou shromážděné automaticky při přístupu na webovou stránku: typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény poskytovatele internetových služeb a podobné informace. Jde jen o informace, které neumožňují vyvodit závěry týkající se Vaší osoby. Shromažďování a ukládání dat je možné kdykoliv zrušit.

Shromažďování osobních údajů

V případě, že jste požádáni o poskytnutí osobních informací na naší webové stránce jako je jméno, adresa nebo telefonní číslo, použití těchto informací podléhá zvláštním ustanovením a vyžaduje předchozí písemný souhlas. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán s okamžitým účinkem.
Vaše osobní údaje používáme v souladu s právními předpisy pouze pro účely technické správy webových stránek, řízení zákazníků, dotazování o produktech a marketingu v požadovaném rozsahu.

Použití cookies

Pro přizpůsobení návrhu a optimalizace této webové stránky shromažďujeme a uchováváme anonymní údaje a prostřednictvím technologie econda GmbH (www.econda.de) vytváříme uživatelské profily pomocí pseudonymů. K tomuto účelu je možné používat soubory cookies, které umožňují rozpoznat internetový prohlížeč. Profily uživatele nejsou sloučeny spolu s informacemi o nositeli pseudonymu bez výslovného souhlasu návštěvníka. Zejména IP adresy jsou bezprostředně po přijetí nepřipravené, což znemožňuje přiřadit uživatelské profily k IP adrese. Návštěvníci této webové stránky mohou toto shromažďování a ukládání dat kdykoliv zrušit s okamžitým účinkem pro budoucnost.

Zabezpečení

Využíváme různá technická a organizační bezpečnostní pro zajištění ochrany Vašich osobních údajů proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo přístupu nepovolaných osob.

Právo na informace

Na požádání Vás budeme bez zbytečného odkladu informovat podle platných zákonů, zda a jaké osobní údaje jsou o vás uloženy. V případě nesprávně uložených dat navzdory našim nejlepším snahám o přesnost a aktuálnost, budou data opravena podle Vašeho požadavku.

V případě otázek týkajících se ochrany dat a zásad ochrany osobních údajů společnosti Knauf nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese: .


Trendy na našem blogu


Spočítejte si spotřebu s naším

Nástroj kalkulačka

Pouze pro registrované uživatele

  • Spočítat teoretické/praktické krytí
  • Spočítat celkovou spotřebu
Registrovat ZDARMA Přihlásit se