Knauf Firewin

PRAVNE REFERENCE

Odgovornost

Ova web stranica je kreirana sa dužnom pažnjom i njen sadržaj se redovno pregleda. Bez obzira na to, odgovornost za njenu tačnost, ažurnost, potpunost i naprekidnu dostupnost se ograničava na slučajeve grubog nemara ili loše namjere. Obavezujuće informacije, savjeti, preporuke ili deklaracije se obezbjeđuju u okviru individualnih komunikacija sa našim klijentima. Zadržavamo pravo na izmjenu, proširenje, smanjenje ili čak na prekid našeg internet servisa u bilo kom trenutku. Naša web stranica sadrži linkove ka eksternim web stranicama trećih lica nad čijim sadržajem nemamo nikakav uticaj. Ne prihvatamo ove sadržaje kao svoje, s obzirom da nemamo nikakav uticaj na njihovu prezentaciju i izmjenu. Provajder ili operater bilo koje od povezanih web stranica je u svakom slučaju odgovoran za politiku sadržaja ili privatnosti respektivne web stranice.

Autorska prava

Izgled web stranice, bilo kakve korištene grafike i slike kao i sadržaj ove web stranice su zaštićeni zakonom o autorskim pravima. Mi izričito zadržavamo sva prava vlasništva nad stranicom. Posebno, naša pismena saglasnost je potrebna za bilo kakvo umnožavanje, uređivanje, objelodanjivanje i sve druge vrste upotrebe, izuzev ako je data radnja shodno zakonskim odredbama dozvoljena bez naša pismene saglasnosti.


Popularno na vašem blogu


Proračunajte potrošnju sa našim

Kalkulator
  • Samo za Registrovane korisnike
  • Sračunajte praktičnu pokrivenost po l/m2
  • Sračunajte ukupnu količinu po l
Registrujte se BESPLATNO Prijavite se