Knauf Firewin

Zodpovednosť

Táto webová stránka bola vytvorená s náležitou starostlivosťou a jej obsah je pravidelne revidovaný. Zodpovednosť za presnosť, aktuálnosť, úplnosť a nepretržitú dostupnosť je však obedzená na prípady hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného nesprávneho konania. Záväzné informácie, rady, odporúčania alebo vyhlásenia sú poskytované iba v rámci individuálnej komunikácie s našimi klientmi. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, znížiť alebo dokonca zastaviť našu internetovú službu. Naša webová stránka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích osôb, na ktorých obsah nemáme žiaden vplyv. Tieto obsahy nepovažujeme ako naše, pretože nemáme vplyv na ich prezentáciu a úpravu.  Poskytovateľ alebo prevádzkovateľ akýchkoľvek prepojených webových stránok je vždy zodpovedný za obsah alebo zásady ochrany údajov príslušného webu.

Copyright

Usporiadanie webových stránok, akékoľvek grafické a obrazové obrázky, ako aj obsah tejto webovej stránky sú chránené autorským zákonom. Vyhradzujeme si výslovne všetky svoje vlastnícke práva.  Najmä akékoľvek kopírovanie, editovanie, prezradenie a akýkoľvek iný spôsob používania vyžaduje naše písomné prijatie, pokiaľ nie je povolená akcia bez písomného súhlasu podľa zákonných ustanovení.


Trendy na našom blogu


Kalkulácia spotreby s našim

Kalkulátor
  • Len pre registrovaných užívateľov
  • Vypočítajte si teoretické /praktické pokrytie
  • Vypočítajte celkovú spotrebu
Registrácia zadarmo Prihlásiť sa