Knauf Firewin

PRAVNE REFERENCE

Odgovornost

Ova web stranica je kreirana s pažnjom na njen sadržaj koji se redovito pregleda. Unatoč tome, odgovornost za točnost, ažurnost, potpunost i kontinuiranu dostupnost se ograničava na slučajeve grubog nemara ili loše namjere. Obavezujuće informacije, savjeti, preporuke ili deklaracije se osiguravaju u okviru individualnih komunikacija sa našim klijentima. Zadržavamo pravo na izmjenu, proširenje, smanjenje ili čak i na obustavu našeg internet servisa u bilo kojem trenutku. Naša web stranica sadrži linkove s eksternim web stranicama trećih strana nad čijim sadržajem nemamo nikakav utjecaj. Ne prihvaćamo ove sadržaje kao svoje, s obzirom da nemamo nikakvog utjecaja na njihovo predstavljanje i mijenjanje. Provider ili operater bilo koje od povezanih web stranica je uvijek odgovoran za politiku o sadržaju ili privatnosti respektivne web stranice.

Autorska prava

Izgled web stranice, bilo kakve korištene grafike i slike kao i sadržaj ove web stranice su zaštićeni zakonom o autorskim pravima. Izričito zadržavamo sva imovinska prava nad stranicom. Iznimno, za bilo kakvo umnožavanje, uređivanje, objavljivanje i sve druge vrste upotrebe, potrebna je naša pismena saglasnost, osim ako je radnja u skladu sa zakonskim odredbama dozvoljena bez pismene saglasnosti.


Popularno na Vašem blogu


Izračunajte potrošnju sa našim

Kalkulator
  • Samo za Registrirane korisnike
  • Izračunajte praktičnu pokrivenost po l/m2
  • Izračunajte ukupnu količinu po l
Registrirajte se BESPLATNO Prijavite se