Knauf Firewin

JURIDISKĀS PRASĪBAS

Atbildība

Šī tīmekļa vietne ir izveidota ar pienācīgu rūpību, un tās saturs tiek regulāri pārskatīts. Tomēr atbildība par precizitāti, aktualitāti, pilnīgumu un nepārtrauktu pieejamību ir ierobežota rupjas neuzmanības vai tīša pārkāpuma gadījumos. Saistoša informācija, ieteikumi vai paziņojumi tiek sniegti tikai individuālo paziņojumu ietvaros ar mūsu klientiem. Mēs paturam tiesības mainīt, pievienot, samazināt vai pat pārtraukt interneta pakalpojumus jebkurā laikā. Mūsu tīmekļa vietnē ir saites uz trešo personu ārējām tīmekļa vietnēm, uz kuru saturu mums nav ietekmes. Mēs nepieņemam to saturu  mūsējo, jo mums nav ietekmes uz viņu informācijas atspogulošanu un izmainīšanu. Jebkuras saistītās tīmekļa vietnes nodrošinātājs vai operators vienmēr ir atbildīgs par attiecīgās tīmekļa vietnes saturu vai konfidencialitātes politiku.

Autortiesības

Tīmekļa vietnes izkārtojums, visas izmantotās grafikas un attēli,  arī šīs tīmekļa vietnes saturs tiek aizsargāti saskaņā ar autortiesību likumuMēs nepārprotami paturam visas īpašuma tiesības. Jebkāda veida kopēšanai, rediģēšanai, izpaušanai un jebkāda cita veida izmantošanai nepieciešma mūsu rakstiska piekrišanua, izņemot gadījumus, kad darbība ir atļauta bez rakstiskas piekrišanas likumā noteiktajā kārtībā.


Patēriņa aprēķins

Kalkulators
  • Tikai reģistrētiem lietotājiem
  • Aprēķina teorētisko un praktisko patēriņu
  • Aprēķina kopējo patēriņu
Reģistrējies bez maksas Pieslēgties