Knauf Firewin

Kaufhaus Tyrol

Austria, Innsbruck
Вид на градба

Архитекти
Dieter Mathoi Architekten Ziviltechniker GmbH, David Chipperfield Architects Ltd.Претплатете се, за да добивате новости


Пресметајте ја потрошувачката со нашата

Алатка за пресметување
  • Само за регистрирани корисници
  • Пресметајте практичнa покриеност 
  • Пресметај вкупно
Регистрирајте се бесплатно Најавете се