Knauf Firewin

Knauf

Pllakat masive

Pllaka ekonomike për veshjen e konstruksioneve të sistemit të thatë duke plotësuar kërkesat bazë te mbrojtjes nga zhurmat. Pllakat masive zjarrduruese GKF kanë një përdorim të gjërë – për shembull për tavane të fiksuara direkt dhe tavane të varura, si shtresë në dyshemetë e thata, veshje e kollonave metalike ose prej druri, për veshjen e konstruksioneve druri dhe për muret për intalime (shaft).

Si përfitoni ju

  • Qëndrueshmëri nga zjarri deri në 180 minuta
  • Strukturë kohezive kur bie në kontakt me zjarrin
  • Bymehet dhe tkurret shumë pak si pasojë e ndryshimeve klimaterike
  • Mund të krojohen forma (shkallëzime, harqe)
  • EN 520, DIN 18180

Regjistrohu për të marrë newsletter


Tendenca në blogun tonë


Llogarit konsumin me

Kalkulatori
  • Vetëm për përdoruesit e regjistruar
  • Kalkulo mbulimin teorik/praktik
  • Kalkulo konsumin total
Regjistrohu FALAS Hyr