Knauf Firewin

Knauf

FPF Shkumë zjarrduruese

Punë e shpejtë dhe e pastër

Shkuma zjarrduruese përshtatet shumë mirë për mbyllje të shpejta dhe fleksible të kalimeve të dimensioneve të vogla dhe të mesme të sistemeve kundër-zjarrit. Një paketim ka 6 bobina me shkumë zjarrduruese Knauf – FPF, dymbëdhjetë pipëza të përziera, gjashtë palë doreza pune, si dhe një shirit e mbëshjellë rrul. Shiriti veçnërisht përshtatet për të krijuar korrnizën para vendosjes së shkumës zjarr-duruese. Nëpërmjet përdorimit të aparatit pa kabull DunamicMax vendosja e shkumës nga bobina mund të kryhet shpejt dhe në mënyrë të sigurtë.

E thjeshtë për tu përdorur edhe Pas

përfundimit të reaksionit. Struktura e saj vazhdimisht elastike mundëson një instalim të thjeshtë retroaktiv edhe pas fortësimit të materialit. Instalimet retroaktive mund të futen përmes shkumës ekzistuese. Vrimat që mund të shkaktohen si pasoj e largimit të kabullit ose të tubit mund të rimbushem me shkumën zjarrduruese Knauf –FPF.

Zgjidhje me një-produkt

Në rast se kërkohet një klasës e rezistencës nga zjarri EI 60 ose EI 90, shkuma zjarrduruese Knauf-FPF është e mjaftueshme të përdoret si „produkt i vetëm“. Nuk është e nevojshme të përdoret asnjë material apo proçes shtesë për të siguruar një penetrim të mbrojtur nga zjarri të garantuar.

Përpunim optimal

Koha optimale ndërmjet fillimit të reaksionit dhe fillimit të fortësimit të shkumës mundëson një kohë pune të mjaftueshme si dhe një progres pune të shpejtë për përdoruesit e shkumës zjarrduruese Knauf. Viskozitet i lartë i materialit parandalon rënien e shkumës nga hapjet ku është vendosur. Me sistemin e shkumës zjarrduruese Knauf –FPF, mund të krijohen mbyllje kundër zjarrit të kalimeve miks deri në EI 90 ose mbyllje të kalimeve të kabujve deri në EI 120.

Regjistrohu për të marrë newsletter


Tendenca në blogun tonë


Llogarit konsumin me

Kalkulatori
  • Vetëm për përdoruesit e regjistruar
  • Kalkulo mbulimin teorik/praktik
  • Kalkulo konsumin total
Regjistrohu FALAS Hyr