Knauf Firewin

Knauf

Bojë zjarrduruese për çelik

Boja zjarrduruese për çelik siguron një veshje të vetme me mbrojtje nga zjarri pasiv – për ambjente të brendshme dhe të jashtme. Ajo është absolutisht e përshtatshme për kostruksione me tra-I, kollona-I dhe me seksion bosh, për shembull në magazina industrial, objekte publike, qëndra biznesi, ndërtesa për panaire, stadium dhe airporte. Boja mund të përdoret për dhe rikonstruksione. Në këtë rast, trashësia e bojës së thatë prej 1500µ korrespondon me trashësinë e bojës të patharë prej 2000µ.

 Si përfitoni ju

 • Siguri nga zjarri deri në 120 minuta
 • Shtresa tjetër e bojës mund të aplikohet vetëm pas 8 orësh.
 • Konsum i vogël i materialit: aplikohet në një trashësi 2 x 750 = 1500 microns shtresë boje e thatë.
 • Boja përdoret si në ambjentet e brendshme ashtu edhe në ato të jashtme
 • Mund të përdoret në lagështi relative të ajrit më të vogël se 85%.
 • Sipërfaqe e lëmuar
 • Mund të preket vetëm pas 35 minuta në temperaturë 20º C
 • Me vulën CE dhe ETA-15/0811

Regjistrohu për të marrë newsletter


Tendenca në blogun tonë


Llogarit konsumin me

Kalkulatori
 • Vetëm për përdoruesit e regjistruar
 • Kalkulo mbulimin teorik/praktik
 • Kalkulo konsumin total
Regjistrohu FALAS Hyr