Knauf Firewin

Warehouse Vílanec

Czech Republic, Vílanec
Typ objektu
Priemyselné budovyPožadavkem ze strany investora bylo zajistit požární ochranu příhradové konstrukce střechy skladové haly a nosných sloupů, které tuto konstrukci podpírají.

Hala, ktorej pôdorys je 24 x  48 metrov, je 13 metrou vysoká, čo z pohľadu aplikácie celý proces zťažilo. Hala slúži k skladovaniu najrôznejších materiálov, okrem horlavín. Požiadavkou bolo zaistiť požiarnu odolnosť minimálne na 30 minút, ktorá bola daná požiarným predpisom. Investor mal zpočiatku na výber z troch možností. Tou prvou bolo konštrukciu opatriť protipožiarnym opláštením sadrokartónovými doskami (napr. Knauf Red Piano). To by však predstavovalo obrovskú pracnosť a časovú náročnosť. O financiách ani nehovoriac. Druhou možnosťou, ktorá sa ukazovala ako reálnejšia, bol náter protipožiarnou farbou. Rozpočet na toto riešenie bol stále veľmi vysoký, nakoľko konštrukciu by bolo nutné opatriť minimálne 4 až 5 nátermi, aby bolo docielené požadovanej hrúbky ochrannej vrstvy. Po konzultácii s technikmi Knauf bolo navrhnuté riešenie s protipožiarnou omietkou Knauf SIBATERM® Outdoor, ktorú bolo možné vďaka cementovej bázi použiť do prostredia tejto haly s pomerne vysokou vlhkosťou lebo nie je vykurovaná a je v priebehu dňa spravidla otvorená (v každom ročnom období). Rozpočet v porovnaní s protipožiarnou farbou bol v konečnom dôsledku polovičný, čo samozrejme zohralo zásadnú rolu v rozhodovaní investora. Nemalým príspevkom bola i rýchla aplikácia lebo stačila jedna vrstva v požadovanej hrúbke 15 mm, ktorá sa vypočítala na základe profilu použitých ocelových nosníkov v konštrukcii stien. Pripomeňme, že minimálna hrúbka omietky SIBATERM musí byť 10 mm a maximálne 30 mm, pokiaľ je aplikovaná v jednom pracovnom slede (pokiaľ v dvoch, tak je max. hrúbka 60 mm).  Výhodou pre investora bola i skutočnosť, že mohol omietku SIBATERM aplikovať svojpomocne. Aplikácia prebiehala pomocou stroja PFT Multimix a Swing, ktoré si možno zapožičiať.

Postup práce nebol zložitý. Najprv bolo nutné nosníky očistiť ocelovou kefou, aby nevykazovali zbytky starých náterov, hrubý prach a podobne. Povrch musí byť samozrejme suchý, čo ale nebol problém, vzhľadom k povahe haly. Pred samotnou aplikáciou SIBATERMU bolo dôležité povrch nosníkov opatriť penetráciou Knauf SIBATERMGRUND v hrúbke 10 až 20 mm, ktorá mala zaistiť  perfektnú priľnavosť omietky k materiálu konštrukcie. Po zaschnutí penetračného náteru ( najskôr po 2 hodinách a nejneskôr do 24 hodín) sa pripustilo k realizácii strojového nástreku omietky. Vďaka vysokej výške bolo nutné používať až 20 metrovú hadicu. Omietka bola aplikovaná v jednom pracovnom slede. Teplota pri realizácii bola nad +10°C, čo plne vyhovovalo predpísaným podmienkam (technický list uvádza minimálnu teplotu +5 °C). Zhruba 10 mm silný nástrek obvykle schne v priemere 14 dní, ale záleží na konkrétnych podmienkach stavby, to znamená hlavne teplote, vlhkosti a vetraniu. Spotreba materiálu býva najčastejšia 7 kkg na m2 pri 10 mm hrúbke.

Hala je dnes už niekoľko mesiacov v prevádzke a nástrek omietky SIBATERM nevykazuje žiadne problémy. Pri danom zadaní to bola najlacnejšia a hlavne najrýchlejšia možnosť, ako túto halu pasívne ochrániť proti prípadnému požiaru. Dodajme, že nástrek má šedú farbu a jeho životnosť je porovnatelná so životnosťou nosníkov. K výhodám SIBATERMU patrí okrem jednoduchej aplikácie i jeho bezúdržbovosť. Pokiaľ je pri kontrole nástreku zistená nejaká nedokonalosť, napríklad menšia než požadovaná hrúbka, je možné ju jednoducho prestriekať, a tak doplniť chýbajúci materiál.

Prihláste sa k odberu noviniek!


Trendy na našom blogu


Kalkulácia spotreby s našim

Kalkulátor
  • Len pre registrovaných užívateľov
  • Vypočítajte si teoretické /praktické pokrytie
  • Vypočítajte celkovú spotrebu
Registrácia zadarmo Prihlásiť sa