Knauf Firewin

Knauf

Knauf protivpožarni blok

Knauf protivpožarni blok - FPB je mekana i fleksibilna oblikovana pjena koja se koristi kao punjenje za slobodna područja kroz koja ne prolaze kablovi, sistemi nosača kablova, vodovi ili cijevi. Knauf blokovi od pjene moraju se ugraditi na način da se osigura minimalna tražena debljina zaptivanja.

Područje primjene

Može se koristiti za zaptivanje prodora za EI 120 zidove i podove. Za sustave električnih kablova, telekomunikacijskih kablova i svjetlovodnih kablova, vodove, kao i zapaljive i nezapaljive cijevi.

Pretplatite se na naš newsletter


Popularno na vašem blogu


Proračunajte potrošnju sa našim

Kalkulator
  • Samo za Registrovane korisnike
  • Sračunajte praktičnu pokrivenost po l/m2
  • Sračunajte ukupnu količinu po l
Registrujte se BESPLATNO Prijavite se