Knauf Firewin

Knauf

Knauf F-Box

Knauf F-Box je panel od ekspanzionog materijala za protivpožarnu zaštitu ugradnih električnih montažnih kutija i razvodnih kutija. Služi kao protivpožarna zaštita razvodnih kutija instaliranih u lagane zidove.

Prednosti

  • Jednostavno postavljanje
  • Brza instalacija
  • Vrlo jednostavna obrada
  • Ekspanzioni odnos > 1:5

Pretplatite se na naš newsletter


Popularno na vašem blogu


Proračunajte potrošnju sa našim

Kalkulator
  • Samo za Registrovane korisnike
  • Sračunajte praktičnu pokrivenost po l/m2
  • Sračunajte ukupnu količinu po l
Registrujte se BESPLATNO Prijavite se