Knauf Firewin

GENTHERM Фабрика

Македонија, Прилеп
Вид на градба

Архитекти
DSC Design, Skopje, MacedoniaБарањето на инвеститорот, глобален лидер во системите за термичко управување, беше да обезбеди пасивна заштита од пожар за нивната нова фабрика и противпожарна заштита на фабричките инсталации.

Со зголемувањето на објектот, нашите Frewin системи за заштита од пожар ги затворија отворите на многуте инсталации во административниот и производниот дел на објектот. Производите на FireWin беа внимателно монтирани од искусни раце на апликаторите од компанијата Vikas од Скопје.

За безбедноста на луѓето и производите во оваа одговорна фабрика се користени следниве производи на FireWin:

  • Knauf RORCOL, пасивна заштита од пожар
  • Knauf F-панел (F-coat и F-seal)
  • Knauf FPF, пена за заштита од пожар

Противпожарувањето беше направено во веќе завршени ѕидови, тавани и оски  изработени со Knauf системите W112, W113, W116 и W626.

Претплатете се, за да добивате новости


Пресметајте ја потрошувачката со нашата

Алатка за пресметување
  • Само за регистрирани корисници
  • Пресметајте практичнa покриеност 
  • Пресметај вкупно
Регистрирајте се бесплатно Најавете се