Knauf Firewin

FireWin референтни објекти

Новости

Knauf

FireWin референтни објекти

Кнауф Вермипластер како противпожарна заштита

Ланецот на супермаркети во Австрија MPREIS отвори нова филијала во Инсбрук. Секој од нивните 250-те супермаркети се дизајнирани поинаку, па така во најновата филијала, на таванот е употребен нашиот FireWin производ Вермипластер, со што се споени две работи: функција (противпожарност) и дизајн.

Knauf FireWin

На бетонскиот таван го имаат применето гипсениот малтер Вермипластер, со што е постигната пасивна противпожарна заштита во внатрешноста.

Со 15mm слој на Вермипластер е постигната противпожарност од EI 90.

Употребени се 8 тона од материјалот.

За изработка биле потребни три дена.

Knauf FireWin

Адреса:

MPreis – Filiale, Museumstrasse 20, 6020 Innsbruck

Архитектура:

Rainer Köberl, rainerkoeberl.at

Фотографии:

Knauf/ P. Kubelka


Пресметајте ја потрошувачката со нашата

Алатка за пресметување
  • Само за регистрирани корисници
  • Пресметајте практичнa покриеност 
  • Пресметај вкупно
Регистрирајте се бесплатно Најавете се