Knauf Firewin

Military hospital OlomoucCo nejvyšší možná požární odolnost, rychlost aplikace a úspora finančních nákladů. To byly základní požadavky, které měl investor. A sádrová protipožární omítka Knauf Vermiplaster tyto požadavky splnila.

Při rekonstrukci historického areálu našla své uplatnění protipožární omítka Knauf Vermiplaster. Jedná se o sádrovou omítku, která se aplikuje stříkáním a je určena pro požární ochranu zejména ocelových nosníků a stropů, sřažených stropů z trapézového plechu a betonu, dále železobetonových nosných i nenosných stěn, stropů, sloupů a nosníků. Omítka má za úkol v případě vzniku požáru zajistit po určitou dobu nosnost konstrukčních prvků. Rozsah požárních odolností se pohybuje od 30i do 120i minut pro ocelové a ocelobetonové spřažené konstrukce  a do 180i minut pro železobetonové konstrukce. Hlavním argumentem pro volbu této omítky je rychlost nanášení, jenž je prováděno strojně. Postup prací je tak mnohonásobně rychlejší než například u obkládání nosníků protipožárními deskami. Současně je tento technologický postup také výrazně levnější. 

Protože se jedná o sádrovou omítku, je určena výhradně pro interiérové použití. Vyniká výbornou přilnavostí k betonu i oceli, a jako materiál nepodléhá degradaci. Životnost omítky je stanovena dle Evropského technického schválení na 25 let. Snadnou aplikaci stříkáním (pomocí stroje PFT G4) této lehké a vysoce vydatné omítky oceníte zejména u složitě tvarovaných konstrukcí.

Subscribe to our newsletter


Calculate consumption with our

Calculator tool
  • For Registered users only
  • Calculate theoretical/practical coverage 
  • Calculate total consumption
Register for FREE Log In