Knauf Firewin

Skladová hala Vílanec

Czech Republic, Vílanec
Typ objektu
Průmyslové a komerční stavbyPožadavkem ze strany investora bylo zajistit požární ochranu příhradové konstrukce střechy skladové haly a nosných sloupů, které tuto konstrukci podpírají.

Hala, jejíž půdorys je 24 x 48 metrů, je 13 metrů vysoká, což z pohledu aplikace celý proces lehce ztížilo. Hala slouží ke skladování nejrůznějších materiálů, kromě hořlavin. Požadavkem bylo zajistit požární odolnost minimálně na 30 minut, která byla dána požárním předpisem. Investor měl zpočátku na výběr tři možnosti. Tou první bylo konstrukci opatřit protipožárním opláštěním sádrokartonovými deskami (například Knauf Red Piano). To by však představovalo obrovskou pracnost a časovou náročnost. O financích ani nemluvě. Druhou možností, jež se ukazovala jako reálnější, byl nátěr protipožární barvou. Rozpočet na toto řešení byl však stále velmi vysoký, neboť konstrukci by bylo nutné opatřit minimálně 4 až 5 nátěry, aby bylo docíleno požadované tloušťky ochranné vrstvy. Po konzultaci s techniky Knauf bylo navrženo řešení s protipožární omítkou Knauf SIBATERM® Outdoor, kterou bylo možné díky cementové bázi použít do prostředí této haly s poměrně vysokou vlhkostí, neboť není nijak vytápěná a bývá v průběhu dne zpravidla otevřena (v každém ročním období). Rozpočet ve srovnání s protipožární barvou byl v konečném důsledku poloviční, což samozřejmě sehrálo zásadní roli v rozhodování investora. Nemalým příspěvkem byla i rychlost aplikace, neboť stačila jedna vrstva v požadované tloušťce 15 mm, která se vypočítala na základě profilu použitých ocelových nosníků v konstrukci střechy. Připomeňme, že minimální tloušťka omítky SIBATERM musí být 10 mm a maximální 30 mm, pokud je aplikovaná v jednom pracovním sledu (pokud ve dvou, tak je max. tl. 60 mm). Výhodou pro investora byla i skutečnost, že mohl omítku SIBATERM aplikovat svépomocí. Aplikace probíhá pomocí strojů PFT Multimix a Swing, které si lze vypůjčit.
 
Postup práce nebyl nikterak složitý. Nejprve bylo nutné nosníky očistit ocelovým kartáčem, aby nevykazovaly zbytky starých nátěrů, hrubý prach apod. Povrch musel být samozřejmě suchý, což ale nebyl vzhledem k povaze haly problém. Před vlastní aplikací SIBATERMU bylo důležité povrch nosníků opatřit penetrací Knauf SIBATERMGRUND v tloušťce 10 až 20 mm, která měla zajistit perfektní přilnavost omítky k materiálu konstrukce. Po zaschnutí penetračního nátěru (nejdříve po 2 hodinách a nejpozději do 24 hodin) se přistoupilo k realizaci strojního nástřiku omítky. Díky vysoké výšce bylo nutné používat až 20metrovou hadicí. Omítka byla aplikovaná v jednom pracovním sledu. Teplota byla při realizaci lehce nad +10 °C, což plně vyhovovalo předepsaným podmínkám (technický list uvádí minimální teplotu +5 °C). Zhruba 10 mm silný nástřik obvykle schne v průměru 14 dní, ale záleží na konkrétních podmínkách stavby, to znamená hlavně teplotě, vlhkosti a větrání. Spotřeba materiálu bývá nejčastěji 7 kg na m2 při 10 mm tloušťce.
 
Hala je dnes již několik měsíců v provozu a nástřik omítky SIBATERM nevykazuje žádné problémy. Při daném zadání to byla nejlevnější, a hlavně nejrychlejší možnost, jak tuto halu pasivně ochránit proti případnému požáru. Dodejme, že nástřik má šedou barvu a jeho živostnost je srovnatelná s životností nosníků. K výhodám SIBATERMU patří kromě snadné aplikace i jeho bezúdržbovost. Pokud je při kontrole nástřiku zjištěna nějaká nedokonalost, například menší než požadovaná tloušťka, je možné jej jednoduše přestříkat, a tak doplnit chybějící materiál.

Přihlásit se k odběru novinek!


Trendy na našem blogu


Spočítejte si spotřebu s naším

Nástroj kalkulačka

Pouze pro registrované uživatele

  • Spočítat teoretické/praktické krytí
  • Spočítat celkovou spotřebu
Registrovat ZDARMA Přihlásit se